Meester Charlotte

  slaat spijkers met koppen!

Arbeidsrecht


Een arbeidsrelatie ga je niet voor de korte termijn aan. Je wilt als werknemer het maximale uit jezelf halen en plezier hebben in wat je doet. En natuurlijk is de sfeer binnen de groep erg belangrijk. Als werkgever ben je op zoek naar talenten die met je mee willen groeien en ambities waarmaken. Je bent je ervan bewust dat het lastig is om goed en vooral loyaal personeel aan te nemen en te behouden. Maar omdat werknemers en werkgevers ook maar mensen zijn, kan in de goede arbeidsrelatie een kink in de kabel komen. Zo maar een paar onderwerpen waarover een discussie kan ontstaan zijn:

+ Arbeidsovereenkomst: wat moet er in en wat mag er in?

+ Proeftijd: wat is de maximale proeftijd en welke rechten hebben werkgever en werknemer?

+ Opzegtermijn: wat is de maximale opzegtermijn?

+ Contracten voor bepaalde tijd: welke rechten en plichten hebben werkgever en werknemer?

+ Ontslag op staande voet: kan dat zomaar?

+ Zwangerschapsverlof: wat zijn de wettelijke bepalingen en hoe zit dat met het salaris?

+ Disfunctioneren van werknemers: wanneer is daar sprake van en hoe bouw je het dossier op?

+ Concurrentiebeding: wanneer is dat van toepassing en wanneer is die onredelijk?

+ Reïntegratie bij ziekte: wat is dat en waar moet aan worden voldaan?

+ Ontslag: wanneer is die rechtmatig en hoe zit dat met de vergoeding?

Het blijkt dat er snel fouten kunnen worden gemaakt als er een arbeidsconflict dreigt of ontstaat en dat kan zowel voor de werkgever als voor de werknemer grote en vervelende consequenties hebben, Dat kost veel geld. Wees die voor en verzeker je van professionele juridische hulp. Meester Charlotte slaat spijkers met koppen!