Meester Charlotte

  slaat spijkers met koppen!

Bestuursrecht


Niet iedereen is bekend met de ambtelijke wereld en voor veel burgers lijkt het erop alsof de overheid zich inspant om in begrijpelijke taal een antwoord te geven op je vraag of probleem. Toch heeft elke burger met de overheid te maken en voor je het weet, ben je verwikkeld in een web van procedures. Het gevoel ontstaat snel dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want het afhandelen van een vraag is aan strakke regels onderworpen. Zo dient de overheid binnen een bepaalde termijn antwoord te geven op je vraag. Niet alleen daarover, maar ook over andere zaken kan al snel een conflict ontstaan, zoals met:

+ Omgevingsvergunningen, waaronder een bouwvergunning

+ Exploitatievergunningen

+ Milieuvergunningen

+ Bestemmingsplannen

+ Aanvragen van een uitkering

+ Belastingdienst

Handhaving en inspectie

+ Bestuurlijke boetes

+ Vreemdelingenbeleid

+ Bezwaarschrift en beroepsprocedures

Meester Charlotte heeft ervaring in zaken tegen de overheid en staat zowel burgers als ondernemers bij in conflicten met de overheid. Je kunt er ook terecht om conflicten te voorkomen. Dat is wel zo gemakkelijk en minder zenuwslopend. Maar waar je ook voor komt: Meester Charlotte slaat spijkers met koppen!