Meester Charlotte

  slaat spijkers met koppen!

Huurrecht onroerend goed

Het klinkt eenvoudig: je huurt of verhuurt een pand en daar staan huurbetalingen tegenover. Behalve dat je als verhuurder het pand ter beschikking moet stellen, moet je er ook voor instaan dat de huurder woongenot wordt geboden. Aan de andere kant heeft de huurder zich als een goede huisvader te gedragen als ware het zijn eigendom. Dat houdt o.a. in dat het gehuurde geen andere bestemming kan hebben als waarvoor het is bestemd, dat het pand netjes wordt bewoond en dat de betalingen tijdig worden gedaan. Het komt maar al te vaak voor dat huurder en verhuurder met elkaar in conflict komen over allerlei zaken, zoals:

+ Huurovereenkomst: waaraan moet die voldoen om conflicten te voorkomen?

+ Huurprijs: wanneer is die redelijk en wanneer moet die worden betaald?

+ Borg: mag borg verrekend worden met achterstallige huur?

+ Huurverhoging: mag de huur zomaar worden verhoogd?

+ Gebreken en onderhoud: wanneer komen die voor rekening van verhuurder en wanneer voor huurder?

+ Uithuiszetting: de huurbaas wil mij het huis uitzetten. Wat moet ik doen?

+ Het huurhuis is verkocht. Moet ik als huurder er nu uit?

+ Tussentijdse beëindiging huurovereenkomst: onder welke omstandigheden kan dat?

+ Huuropzegging; wanneer is er sprake van een rechtmatige ontbinding van de huurovereenkomst?

+ Opschorten van huurbetaling: in welke situaties kan je de huurbetaling opschorten?

Van huurgenot is geen sprake meer als het conflict zich voortsleept. Meester Charlotte staat zowel huurder als verhuurder bij om het conflict op te lossen of om die te voorkomen. Daarbij wordt gezorgd naar een minnelijke oplossing, Maar als het moet dan wordt er geprocedeerd bij de rechter. Meester Charlotte slaat spijkers met koppen!