Meester Charlotte

  slaat spijkers met koppen!

Incasso

 Het is vanzelfsprekend dat je de boodschappen direct afrekent bij de kassa. Die vanzelfsprekendheid gaat niet altijd op als je diensten en producten op factuur hebt geleverd. Dan worden je klanten erg creatief in het verzinnen van 1001 uitvluchten om aan betaling te ontkomen. Zo kan de factuur niet zijn aangekomen of wordt pas ver na de levering geklaagd, Toevallig nadat je al diverse keren de klant een herinnering hebt gestuurd. Laatst nog een vordering opgeëist, waarvan de wanbetaler beweerde dat de betaling was ontschoten vanwege de schoonvader die was getroffen door een herseninfarct. Daar bleek uiteindelijk geen sprake van te zijn. De vordering is overigens wel betaald na dreiging met een juridische procedure. 

De andere kant komt ook voor, namelijk dat je een gerechtsdeurwaarder op je dak krijgt met een aanmaning die geheel onterecht is. Men gaat zelfs zover dat er wordt gedreigd met inbeslagname van huis en haard. Paniek en slapeloze nachten tot gevolg.  

Ongeacht of je iets te vorderen hebt of dat je wordt aangemaand: de incassoprocedure kent wettelijke spelregels en er dient rekening te worden gehouden met vragen als:

+ Wat zijn je rechten en plichten tijdens het incassoproces?

+ Wat is het verschil in het aanmanen tussen zakelijke en particuliere klanten?

+ Wanneer is er sprake van ongeoorloofde druk op een wanbetaler?

+ Hoe voer je een daadkrachtig en effectief verweer als schuldeiser en schuldenaar?

+ Wanneer ga je wel of niet over tot een juridische procedure bij de rechtbank?

+ Hoe kan je een rechtszaak voorkomen door het treffen van een betalingsregeling?

Meester Charlotte weet daar het antwoord op en heeft ervaring met incassoprocedures. Cliënten worden professioneel bijgestaan en geeft je ook advies of en wanneer het verstandig is om naar de rechter te stappen. Je hoeft niet bang te zijn om alleen te staan: Meester Charlotte staat je bij door spijkers met koppen te slaan!