Meester Charlotte

  slaat spijkers met koppen!

Contractenrecht


Zowel de particulier als de ondernemer sluit bijna dagelijks een overeenkomst zonder daar expliciet bij stil te staan. Je koopt of verkoopt een mobiele telefoon, een auto of je laat het huis verbouwen, Door het sluiten van een overeenkomst ontstaan rechten en plichten, die nagekomen dienen te worden. Helaas komt het maar al te vaak voor, dat het tegendeel het geval is en ontstaan er vragen die uiteindelijk kunnen leiden tot conflicten. Een greep uit de praktijk:

+ Wanneer is er sprake van een overeenkomst?

+ Bevat de overeenkomst opschortende of ontbindende voorwaarden?

+ Wat hebben partijen nu precies afgesproken?

+ Wat hebben partijen bedoeld met die afspraken?

Wat kan of moet je doen als de andere partij zijn afspraken niet nakomt?

+ Kan je je eigen plicht opschorten als de andere zijn plicht niet nakomt?

+ Wanneer en waarvoor kan je de andere partij aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen?

+ Wat betekenen die kleine lettertjes, ook wel algemene voorwaarden genoemd?

+ Hoe voorkom je contractuele conflicten?

+ Hoe kan je het contract ontbinden?

Meester Charlotte staat zowel particulieren als ondernemers bij om dergelijke conflicten op te lossen. Vaak wordt er gezocht naar een minnelijke oplossing, maar als het moet, dan wordt namens jou geprocedeerd bij de rechter. Meester Charlotte voert vakkundig verweer en spant zich in om eruit te halen waar je recht op hebt. Conflicten kunnen vaak voorkomen worden door van tevoren een goed contract op te stellen met bijbehorende algemene voorwaarden. Ook daar kun je verzekerd zijn van de professionaliteit en gedrevenheid van Meester Charlotte. Waar je ook voor komt: Meester Charlotte staat voor kwaliteit en zorgt voor jouw belangen, want Meester Charlotte slaat spijkers met koppen!